1. a 2. Svetova Vojna

"Smrt jedneho cloveka je tragedia,ale smrt milionov je len statistika" Jozef Stalin

Osobnosti

Adolf Hitler

Nový ríšský kancelár Adolf Hitler sa narodil 20. apríla 1889 ako syn rakuského colného úradníka v Braunau na Innu.
V r.1905 ukončil Hitler neúspešné štúdium na reálke v Linci a r.1907 sa presťahoval do Viedne, kde sa živil jako umelecký maliar. V tejto dobe sa pod vplyvom národnostných konfliktov v habsburskej monarchii formovaly jeho fašistické a antisemitské názory. Ako dobrovoľník v prvej svetovej vojne bol niekoľkokrát ranený a vyznamenaný. Po vojne otvorene vyjadroval zklamanie z výsledkov vojny a revolucie značného ohlasu. Mnichovský Reichswehr ho v r.1919 angažoval ako lektora. V r.1920 vstupil do Nemeckej robotníckej strany (DAP, neskôr NSDAP) a čoskoro sa stal jej čelným hovorcom, vystupujúcom ostro proti versailleským mierovým podmienkám. V r.1921 sa zmocnil vedenia strany. Pokus o puč v r.1923 však ztroskotal (-> 9.11.1923). NSDAP bola zakázána a Hitler odsudený k piatim rokom vezenia. Počas svojej nakoniec iba ročnej väzby napísal knihu Mein Kampf (Moj Boj) v ktorej vyložil svoje politické ciele, tj. vybudovanie rasistického štátu na vodcovskom princípe a dobytí nových území (Lebensraum) na východe. Po prepustení v r.1924 opät zorganizoval NSDAP a propagandistickým využitím dôsledkou hospodárskej krízy dosiahol značných volebných úspechov.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.